• Certifikace

 ISO 9001

  • Moderní technologie

 ZKUŠENOSTI

  • Inovace

 FLEXIBILITA

HLINÍK

Hliník (chemická značka Al, latinsky Aluminium) je velmi lehký kov bělavě šedé barvy, velmi dobrý vodič elektrického proudu, široce používaný v elektrotechnice a ve formě slitin v leteckém průmyslu a mnoha dalších aplikacích.

Slitiny hliníku se využívají proto, že čistý hliník má poměrně malou pevnost. Nejvýznamnějšími prvky, které se vyskytují ve slitinách s hliníkem, jsou měď, hořčík, mangan, křemík a zinek.

  • Měď (Cu) –  může být do 12% obsahu, zvyšuje tvrdost i pevnost, nepříznivě ovlivňuje tvárnost a odolnost proti korozi Hořčík (Mg) – do maximálního obsahu 11%, zajišťuje vytvrditelnost a zlepšuje odolnost proti korozi a pevnost
  • Mangan (Mn) – obvykle do 2% obsahu, zvyšuje tvárnost, pevnost, houževnatost a odolnost proti korozi
  • Křemík (Si) – až do 25% obsahu (u slévárenských slitin) či 1% (u tvárných), zvyšuje odolnost proti korozi a pevnost Zinek (Zn) – max. obsah 6-8%, zvyšuje pevnost za cenu nižší odolnosti proti korozi
  • Železo (Fe) – zvyšuje slévatelnost a pevnost, snižuje tvárnost a odolnost proti korozi a to až do 1,5% obsahu
  • Nikl (Ni) –  jeho koncentrace ve slitinách je 2% obsahu, zvyšuje teplotní odolnost, pevnost, houževnatost i odolnost proti korozi

Slitiny s mědí a hořčíkem

Tyto slitiny jsou známější pod obchodním názvem dural, duralminum či superdural. Slitina se dá vytvrzovat ohřevem na teplotu tání, následném ochlazení do vody a samovolném vytvrzení (stárnutí) při normální teplotě. Jedná se o nejpoužívanější slitiny ke tváření, využívané v automobilovém a leteckém průmyslu na součásti, které pracují za běžných teplot. Jedná se o lehkou slitinu s velkou pevností ale malou odolností proti korozi. Ta se zvyšuje povlakováním.

Slitiny s mědí a niklem

Oproti duralu obsahují ještě přísady niklu, hořčíku, železa případně křemíku a titanu. Má vyšší odolnost proti teplotám a používá se u součástí s pracovní teplotou do 300 °C, například ve spalovacích motorech.

Slitiny se zinkem a hořčíkem

Tyto slitiny obsahují 5-8% zinku a kolem 2% hořčíku. Mohou obsahovat také měď, chrom či titan. Jedná se o nejpevnější slitiny hliníku s pevností v tahu až 600 MPa.

Slitiny s hořčíkem

Slitiny s hořčíkem mají zvýšenou odolnost proti korozi a proto se využívají ke stavbě lodních konstrukcí a v chemickém a potravinářském průmyslu. Tyto slitiny používají obchodní označení hydronalium, pokud obsahují i křemík, používá se označení pantal.

Slitiny s manganem

Tyto slitiny obsahují jen málo manganu (do 1,5%) a nejsou vytvrditelné. Používají se tam, kde je potřeba vyšší pevnost a odolnost proti korozi, než má čistý hliník.

Slitiny s křemíkem

Tyto slitiny, nazývané také jako siluminy, se používají pouze ve slévárenství. Maximální rozpustnost křemíku v hliníku je 1,65%. Mají velmi dobrou odolnost proti korozi. Pevnostní vlastnosti se zlepšují takzvaným očkováním.

Základní charakteristika hlavních dodávaných hliníkových slitin

Materiál je měkký, lehce ohybatelný, svařitelný všemi způsoby. Hlavní využití v průmyslu chemickém, elektrotechnickém, stavebním, potravinářském, leteckém, strojírenském, automotivu atd. Na konstrukční části a uzly mechanicky málo namáhané, vyžadující materiál tvárný, dobře svařitelný, značně korozně odolný, velmi dobře tepelně a elektricky vodivý i reflexibilní. Není vhodný pro obrábění řeznými nástroji vzhledem k vysoké houževnatosti.

Použití: výměníky chemických zařízení, reflektory, obaly, nádobí, zrcadla, kryty, nádrže, okenní rámy, dveře, domovní fasády, střechy, příslušenství automobilů, elektrotechnické materiály.

Materiál je dobře tvářitelný za tepla.  Tvářitelnost je vyhovující po žíhání a rozpouštěcím žíhání, avšak snížená ve vytvrzeném stavu. Konstrukční materiál se střední pevností, dobře třískově obrobitelný, málo chemicky odolný, citlivý k mezikrystalické korozi. Možnost tvorby trhlin při svařování. V případě vytvrzením za studena se významně zvýší pevnost slitiny.

Použití: strojírenství, komponenty pro statické i dynamické namáhání, výroba forem, obranný průmysl, letectví. Vhodný materiál pro součástky a konstrukční prvky letadel, kolejových vozidel, automobilů a jiných dopravních prostředků, zejména konstrukcí nýtovaných a šroubovaných.

Slitina se střední pevností, která nabízí velmi dobrou odolnost vůči atmosférické korozi, zlepšené svařovací vlastnosti a dobrá tvářitelnost lisováním a válcováním. Hlavní výhodou je jeho vhodnost pro dvoustupňovou barevnou dekorační elox. Kvalita eloxování ve srovnání s komerční kvalitou přichází s lepší strukturou povrchu.

Eloxovaný povrch je bez metalurgických defektů, jako jsou odlévací pásky nebo mechanické vady, které ovlivňují konečný povrch.

Materiál je velmi dobře svařitelný všemi způsoby, přičemž svařené spoje jsou korozně odolné. Je středně pevný, velmi dobře odolný ke korozi, mořské vodě a tropickým podmínkám, je pro něj charakteristická velmi dobrá chemická odolnost. Materiál je velice dobře leštitelný. Obrobitelnost řeznými nástroji v měkkém stavu je nevyhovující, avšak v tvrdším stavu již vyhovující. Jeho plasticita je velmi dobrá v měkkém stavu. Používá se na středně namáhané konstrukce, svařované součásti a konstrukce, které mají odolávat korozi a mořské vodě.

Použití: potravinářský a chemický průmyslu, při stavbě vozidel a plavidel, ve vnější i vnitřní architektuře. Uplatnění: nádoby na tekutiny, potrubí, nosné konstrukce, výměníky tepla, ochranné kryty, textilní a zpracovatelské stroje, automobily, plavidla, nádrže čističek, součásti zemědělských strojů.

Materiál se vyznačuje velmi dobrou leštitelností a velmi dobrou odolností vůči korozi. Jedná se o nevytvrditelnou slitinu střední pevnosti velmi dobře svařitelnou a chemicky odolnou. Obrobitelnost řeznými nástroji je snížená u materiálu v měkkém stavu a vyhovující v tvrdším stavu. Svařitelnost je vyhovující, svařené spoje jsou korozně odolné téměř jako základní materiál. Velmi dobrá plasticita v měkkém stavu. Používá se na středně namáhané konstrukce, jež mají odolávat korozi a mořské vodě.

Použití: strojírenství, stavba jednoúčelových strojů, stavba lodí, svařované konstrukce, formy na pěnové a gumové materiály, prototypové formy, základové desky střižných nástrojů, stavba automobilů, prototypy automobilů, potrubí.

Jedná se o vytvrditelnou slitinu střední pevnosti, velmi dobře svařitelnou a s velmi dobrou odolností proti korozi. Plastické vlastnosti v žíhaném stavu jsou dobré a vyhovující ve vytvrzeném stavu. Obrobitelnost řeznými nástroji je nevyhovující v žíhaném stavu a vyhovující ve vytvrzeném stavu. Používá se na součásti se střední pevností dlouhodobě pracující při teplotách 50 až -70 °C, u nichž se požaduje dobrá technologičnost, korozní odolnost a dekorativní vzhled ve stavebnictví, potravinářství, pro jemnou mechaniku, na letadla, vozidla apod.

Použití: strojírenství, stavba jednoúčelových strojů, stavba lodí, jednodušší svařované konstrukce, transportní technika, krytiny, kabiny letadel a vrtulníků, intarzie, přepážky, eskalátory, nábytek, nýtované mosty, mostové jeřáby, stožáry.

Materiál odolný s dobrou pevností a průměrnou obrobitelností. Obtížně svařitelný. Na rozdíl od ostatních slitin je méně odolný proti korozi. Obvykle dodáváno v několika tvrdostech: 7075-O, 7075-T6, 7075-T651.

Použití: strojírenství, vysoce namáhané strojní součástky, obranný průmysl.

Plechy:

Popis Slitina Rozměry Poznámka
PlechAW 1050 H240,5 – 6 mmšíře 2000 mm 1 – 3 mm
PlechAW 2017 T4516 – 100 mm
PlechAW 5083 H1112 – 60 mmšíře 2000 mm 3 – 15 mm
PlechAW 5754 H22 H1110,5 – 100 mmšíře 2000 mm 2 – 4 mm
PlechAW 6082 T6512 – 70 mm
PlechAW 7075 T65112 – 120 mm
PlechAW 5005 H241 – 3 mmelox kvality + elox
PlechQuintet2 – 8 mmAW 1050, AW 5754
Svitek AW 1050 H24 0,5 – 2 mm šíře 1000 mm

Tyče a trubky:

Popis Slitina Rozměry
TrubkaAW 6060 T610 x 1 – 130 x 5 mm
JeklAW 6060 T615 – 200 mm
U profilAW 6060 T615 – 100 mm
L profilAW 6060 T615 – 140 mm
T profilAW 6060 T620 – 100 mm
Plochá tyčAW 6060 T620 x 2 – 150 x 10 mm
Plochá tyčAW 2017 T420 x 10 – 200 x 30 mm
Plochá tyčAW 6082 T620 x 10 – 100 x 10 mm
Kruhová tyčAW 6060 T68 – 60 mm
Kruhová tyčAW 2017 T420 – 250 mm
Kruhová tyčAW 6082 T620 – 250 mm
Kruhová tyčAW 7075 T620 – 160 mm
Čtvercová tyčAW 2017 T420 – 150 mm
Čtvercová tyčAW 6060 T620 – 60 mm
Čtvercová tyč AW 6082 T6 20 – 90 mm

Skladujeme též hliníkové příruby.

Poptávka nákupu


Zavřít Menu